Lyrics Alice Merton - Letting You Know

Release date: 18-06-2022

Song cover: Alice Merton - Letting You Know

🎶 Who is the author of the song Letting You Know?

Song Letting You Know wrote Alice Merton.

🎤 Who sings a song Letting You Know?

Song Letting You Know performedAlice Merton.