Lyrics Pesnyary - У старога пана

Release date: 03-04-2021

Song cover: Pesnyary - У старога пана

🎶 Who is the author of the song У старога пана?

Song У старога пана wrote Pesnyary.

🎤 Who sings a song У старога пана?

Song У старога пана performedPesnyary.