Lyrics The Smile - Open The Floodgates

Release date: 13-05-2022

Song cover: The Smile - Open The Floodgates

🎶 Who is the author of the song Open The Floodgates?

Song Open The Floodgates wrote The Smile.

🎤 Who sings a song Open The Floodgates?

Song Open The Floodgates performedThe Smile.